POZOR změna od 12.4.2021 POZOR  !!

Výdejní doba od 1. 3. 2021 do 9.4.2021
POUZE hlavní výdejna na nám.Gen.Knopa
10,30- 12,30 hodin

Dle informací MŠMT se od 12. dubna 2021 ve školní jídelně mohou stravovat pouze žáci 1.stupně v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů.


Výdejní doby od 12. 4. 2021

Hlavní výdejna na nám.Gen.Knopa
11,00- 13,00 hodin
(žáci prezenční výuky ZŠ 743, zaměstnanci školy)

Výdejna při ZŠ 581
10,45-11,15 hodin  jídlonosiče
(žáci distanční výuky ZŠ 581, zaměst.školy, cizí strávníci)
11,30-12,30 hodin
(žáci prezenční výuky ZŠ 581, zaměstnanci školy)

Malá jídelna na nám.Gen.Knopa

10,30 -12,30 hodin jídlonosiče
(žáci distanční výuky ZŠ 743 a gymnázia, zaměst.školy,
cizí strávníci)

Placení stravného v hotovosti dne 3.5.2021.

Marta Kacálková
Školní jídelna Žamberk

 


Základní informace pro strávníky

Zasílání stravného
Číslo účtu: 320 35 611 / 0600 
Variabilní symbol : rodné číslo strávníka


Ceny oběda
Děti MŠ svačinka             8,50 Kč 
Děti MŠ                             20 Kč 

Žáci   7  - 10 let                24 Kč 
Žáci 11  - 14 let                26 Kč 
Žáci nad 15 let                 31 Kč 

Plná cena jídlonosiče i talíře  (včetně DPH)    76 Kč 
Plná cena odvoz stravy (včetně DPH)              77,50 Kč 
Plná cena rozvoz jídlonosičů (včetně DPH)     82 Kč
 


 

Přílohy:

Vnitřní řád 2020 (78 kB)

© 2009 Školní jídelna Žamberk, Design & Code by SecurityNet.cz s.r.o.